Wat betekent de e1*, e2* of e9* aan het begin van het EG-typegoedkeuringsnummer?

Het EG-typegoedkeuringsnummer is een belangrijk onderdeel van de voertuigdocumentatie in de Europese Unie, dat aangeeft dat een voertuigtype voldoet aan de relevante EU-richtlijnen en -regelgeving. Dit nummer wordt toegekend als onderdeel van het homologatieproces, dat ervoor zorgt dat voertuigtypen voldoen aan de huidige EU-normen voor veiligheid, milieubescherming en andere belangrijke criteria.

De letters en cijfers aan het begin van het EG-typegoedkeuringsnummer, zoals e1*, e2* of e9*, hebben specifieke betekenissen. Ze geven het land aan waarin de typegoedkeuring is verleend. Elk land in de Europese Unie heeft zijn eigen numerieke code die als volgt is toegewezen:

 • e1 - Duitsland
 • e2 - Frankrijk
 • e3 - Italië
 • e4 - Nederland
 • e5 - Zweden
 • e6 - België
 • e7 - Hongarije
 • e8 - Tsjechië
 • e9 - Spanje
 • e11 - Verenigd Koninkrijk (Opmerking: Hoewel het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de EU, was het lid op het moment dat deze nummering werd geïntroduceerd.)
 • e12 - Oostenrijk
 • e13 - Luxemburg
 • e17 - Finland
 • e18 - Denemarken
 • e19 - Roemenië
 • e20 - Polen
 • e21 - Portugal
 • e23 - Griekenland
 • e24 - Ierland
 • e26 - Slovenië
 • e27 - Slowakije
 • e29 - Estland
 • e31 - Bulgarije
 • e32 - Letland
 • e34 - Litouwen
 • e36 - Kroatië
 • e37 - Malta
 • e39 - Cyprus

... en de lijst gaat verder om andere EU-lidstaten en enkele landen buiten de EU die zich bij het systeem hebben aangesloten, te omvatten.

Het EG-typegoedkeuringsnummer bestaat uit verschillende delen die niet alleen het goedkeuringsland aangeven, maar ook specifieke goedkeuringsinformatie, de richtlijnen waaronder het voertuig is goedgekeurd, en een individueel nummer dat aan het voertuigtype is toegewezen. Dit nummer is belangrijk voor de identificatie en verificatie van de naleving van een voertuig met de EU-normen en wordt vermeld in de voertuigdocumenten.

Terug naar blog